Det er min sandhed at:

…et hvert menneske har ret til og mulighed for at leve et fuldstændigt smukt og fantastisk liv…

Det er min sandhed at:

…et hvert menneske har ret til og mulighed for at leve et fuldstændigt smukt og fantastisk liv…

Et hvert menneske har ret til og mulighed for at leve et fuldstændigt smukt og fantastisk liv

Et hvert menneske er en del af noget større, som intet menneske endnu forstår til fulde

Et hvert menneske handler efter bedste formåen og overbevisning

Et hvert menneske ikke ser verden som DEN er, men som personen SELV er

Et hvert menneske er underlagt karmaloven – du modtager, hvad du giver

Et hvert menneske skaber sit eget liv via sine vibrationer – loven om tiltrækning

Et hvert menneske, her på jorden, har et forudbestemt livsformål

Et hvert menneske skal arbejde med og mestre sine livslektioner for at opfylde sit livsformål

Enhver sjæl som kommer til jorden, har et ønske om at udvikle nye forståelser og færdigheder omkring bestemte temaer, som er forudbestemte og tilknyttet livslektionerne og livsformålet

Et hvert menneske må gennemgå prøvelser og udfordringer i livet, for at udvikle disse nye forståelser og færdigheder

Et hvert menneske der lever i harmoni med sit livsformål, oplever alle livets positive aspekter såsom: glæde, kærlighed, succes, flow og des lige

Et hvert menneske som bevæger sig væk, fra sit livsformål oplever lidelse, graden afhænger af hvor langt personen bevæger sig væk. Jo større afstand – des mere lidelse.

Et hvert menneske rummer en sjæl som består, selv efter den fysiske død

Enhver sjæl inkarnerer på jorden utallige af gange

ALT ER SÅRE GODT – DER FINDES EN STØRRE MENING MED ALT